VELKOMEN TIL TERMO PARTNER AS

NOREGS STØRSTE TRANSPORTØR AV BLOMSTER

ÅPENHETSLOVA

Åpenhetslova er ei menneskerettslov for næringslivet. Gjennom strengare krav til åpenheit og ansvarlegheit skal åpenhetslova bidra til å forebygge menneskerettighetsbrot og uanstendige arbeidsforhold hos verksemdene, og deira forretningsforbindelsar og nedover i leverandørkjeda. I ei stadig meir kompleks verd ønskjer Termo Partner AS og Termo Partner Transport AS å følje opp dette, og ha kontroll på sine leverandørar og forretningspartnarar. Vi ønskjer å sikre ein etisk handel og eit ansvarleg næringsliv.

Vedlagt ser de våre rapportar på Åpenheitslova.

- Rapport åpenhetslova Termo Partner

- Rapport åpenhetslova Termo Partner Transport AS